free celeb sextapes
xxx mobile
cartoon porn gallery
Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2734 E odcinek Bielawy – Walewice – Sobota
Wpisany przez Szef   
Piątek, 07 Styczeń 2011 07:15

W dniu 21 lipca 2010 roku Powiat Łowicki podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn.:

 „Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2734 E odcinek Bielawy – Walewice – Sobota”

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej długości 3935 mb polegającej  na wykonaniu poszerzenia jezdni z 4 m do 6 m oraz przebudowę mostu na rzece Mrodze.

W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca – firma EUROVIA, z którą w dniu 22 listopada 2010r. podpisana została umowa. Planowany termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową wyznaczony jest na dzień 15 listopada 2011.

Plac budowy został przekazany w dniu 24 listopada 2010r. Prace związane z realizacją projektu rozpoczęto od robót przygotowawczych polegających na wycince drzew rosnących w pasie drogi kolidujących z zaprojektowanym poszerzeniem jezdni.

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Zmieniony: Piątek, 13 Maj 2011 10:21